Jeżeli średnia kilometrów ze wszystkich 5 dni nie przekroczy 200 km, to mieści się Pan w limicie, nie ponosząc z tego tytułu żadnych konsekwencji.

Share