Rzecznik Ubezpieczonych, mając wątpliwości co do działań ubezpieczalni w zakresie ich działań dotyczących zwrotu kosztów samochodu zastępczego wszystkim poszkodowanym osobom prywatnym i firmom, skierował do Sądu Najwyższego zapytanie w rzeczonej sprawie. 17listopada 2011 roku Sąd Najwyższy rozstrzygnął ów spór:

„Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za uszkodzenie albo zniszczenie pojazdu mechanicznego niesłużącego do prowadzenia działalności gospodarczej obejmuje celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki na najem pojazdu zastępczego; nie jest ona uzależniona od niemożności korzystania przez poszkodowanego z komunikacji zbiorowej.”

Firmy ubezpieczeniowe przestały wreszcie traktować samochody jako towar luksusowy, lecz wręcz przeciwnie, jako zwykły, potrzebny na co dzień element egzystencji.

Korzystając z auta na koszt ubezpieczyciela:

  • Nie musisz szukać najtańszej oferty na rynku
  • Wynajmowany pojazd nie może być wyższej klasy niż ten rozbity
  • Korzystać z samochodu zastępczego do czasu wypłaty odszkodowania
  • Do czasu naprawy twojego auta
  • Do czasu zakupu nowego auta
Share